Projekt EU peníze školám

Od 1. 11. 2011 do 30. 4. 2014 se naše škola zapojila do projektu „EU peníze školám.“ Na základě předložené žádosti nám byla schválena a zaslána částka 475 863,-Kč. Náš projekt s názvem „Přátelská interaktivita“ byl složen z několika částí:

(1 INDIVIDUALIZACE, 2 INOVACE, 3 DVPP).

Šablona I/1- Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a šablona IV/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol.

Individualizace výuky probíhala ve 2., 3. a 4. ročníku, kde jsme samostatně rozdělili výuku čtení a geometrie. Takto bylo odučeno 72 vyučovacích hodin v rámci 3 školních let.

 

Šablona III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (učitelé v rámci této šablony vytvořili 3 sady digitálních učebních materiálů neboli DUM pro tři vzdělávací oblasti a dále je ověřili se žáky v rámci výuky) a šablona V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (i zde museli učitelé vytvořit 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 obory vzdělávací oblasti a opět je ověřit se žáky v rámci výuky).

 

Šablony I/3, II/3, III/3, IV/3 a V/3 jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, digitálních technologií, matematické gramotnosti a přírodovědné gramotnosti.

V rámci tohoto projektu jsme již pořídili novou interaktivní tabuli s počítačem a mikroskopem, žákovský počítač, monitory. Děti si na ni velmi brzy zvykly a hojně ji využívají ve výuce. Dále jsme zakoupili nové výukové programy do ČJ, M, AJ, PRV, PŘ a nové elektronické učebnice ČJ a M pro 1. – 5. ročník.

Soubory DUM ke stažení zde:

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk), 1. ročník

Matematika a její aplikace. Člověk a jeho svět. Jazyk a jazyková komunikace  (M,ČJ,PRV), 1.,2.,3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk), 5. ročník

Člověk a jeho svět (Prvouka), 1.,2.,3. ročník

Člověk a jeho svět (Přírodověda), 4., 5. ročník