Dokumenty ke stažení:

Souhlas rodičů s vyšetřením v PPP

Žádost o individuální vzdělávání žáka-žákyně

Žádost o IVP

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o přestup žáka-žákyně do základní školy z jiné základní školy

Žádost o slovní hodnocení žáka-žákyně

Žádost o uvolnění žáka-žákyně z vyučování

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD

Odhláška ze školní družiny

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání

Žádost zákonného zástupce o uvolnění z předmětu tělesná výchova

 

Zápisní list pro školní rok 2024/2025