Zájmové kroužky v ZŠ Zakřany

pro školní rok 2018/2019

 

Hudebně-pohybový kroužek

Mgr. Helena Kopáčková

Pondělí 1x za 14 dní

13.00 – 14.40 hod.

(lichý týden)

Sluníčko pro předškoláky

Mgr. Helena Kopáčková

Pondělí 1x za 14 dní

12.45 – 14.15

Angličtina hrou I

pro 1. a 2. ročník

Mgr. Jana Saláková

 

Úterý 12.30 – 13.20

Sportovní kroužek

Mgr. Edita Nábilková

 

Úterý 15.00 – 15.50

Čtenářský klub pro žáky

Mgr. Jana Saláková

 

Středa 13.30 – 15.00

Klub zábavné logiky

 a deskových her

Mgr. Edita Nábilková

 

Čtvrtek 15.00 – 16.30

Výtvarný kroužek

Anita Svačinová

 

Pátek 1x za 14 dní

12.40 – 14.20

(sudý týden)