Zájmové kroužky pro školní rok  2021/2022

 

Pro letošní školní rok plánujeme nabídnout dětem tyto kroužky, které budou probíhat v budově ZŠ:

 

-         Sluníčko pro předškoláky (zdarma)

---------------------------------------------------------

 

-         Klub zábavné logiky a deskových her (zdarma)

-         Čtenářský klub pro žáky (zdarma)

-         Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky

3. – 5. ročníku (zdarma)

---------------------------------------------------------

 

-         Hudebně-pohybový kroužek

-         Hravá angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku

-         Sportovní kroužek včetně florbalu

-         Výtvarný kroužek

-         Poutníček (poznávání okolí s přírodovědným zaměřením pro žáky 2. – 5. ročníku)

(tyto kroužky jsou pořádány pod DDM Zastávka)

--------------------------------------------------------------