Základní škola a Mateřská škola Zakřany, příspěvková organizace

 

Vážení rodiče,

Zakřany bude znovu otevřena od pondělí 25. 5. 2020.

Z důvodu nutnosti dodržování zvýšených hygienických opatření a ochrany zdraví dětí

 i zaměstnanců prosíme, aby do MŠ dávali své děti hlavně zaměstnaní rodiče.

Děkujeme za pochopení

Do úterý 19. 5. 2020 se také prosím nahlaste vedoucí školní jídelny ohledně stravování Vašich dětí nejlépe na email jidelna@zszakrany.cz nebo na telefon 546 431 335

 

Vstup

·         Dítě si od zákonného zástupce převezme zaměstnanec, který jej doprovodí do šatny.

·         Cizí osoba má do prostoru školy vstup zakázán včetně zákonných zástupců.

Vnitřní prostory

·         Do Mateřské školy je zákaz vnášet jakékoli soukromé hračky, zejména plyšáky apod.

·         Děti a pedagogičtí zaměstnanci nemusí používat roušku

·         Zaměstnanci stravovacího a úklidového úseku používají roušku nebo štít a vyžaduje-li to činnost i jednorázové rukavice 

Venkovní prostory

·         Mateřská škola využívá výhradně vnitřní a vnější prostory (nechodí se na vycházky, resp. mimo objekt Mateřské školy musí být zaměstnanci a děti vybaveni rouškami) 

Hygienické podmínky

·         Vstup

o   Neprodleně po převzetí a převlečení si každé dítě za přítomnosti pedagoga důkladně umyje ruce (20-30s) tekutým mýdlem a použije dezinfekci

·         Větrání

o   1 x za hodinu minimálně po dobu 5 minut, zajistí pedagogický zaměstnanec

·         Mytí rukou

o   Mytí rukou i po návratu ze sociálního zařízení 

o   Může být použita dezinfekce

·         Náhradní oblečení

o   Rodiče si přinesou náhradní oblečení zabalené v igelitové tašce, které bude následně uloženo ve skříňce dítěte

o   Pro případ podezření na nákazu by dítě mělo mít k dispozici jednu roušku v uzavíratelném sáčku

o   Rouška pro dítě starší 2let bude po příchodu uložena v uzavřeném igelitovém sáčku ve skříňce dítěte