Aktuální informace:

Co připravujeme na školní rok 2019/2020

Akce pro veřejnost, Akce ZŠ, Akce ZŠ a MŠ, Akce MŠ

 

POZOR ZMĚNA TERMÍNU ODVOZU!!!!!

Základní škola a Mateřská škola Zakřany vyhlašuje

od čtvrtku 7. listopadu odpoledne

do úterý 12. listopadu dopoledne 2019!!!!!!!

sběr starého papíru

Kontejner bude umístěn před budovou

Základní školy Zakřany,

do kterého se může papír přímo skládat.

Děkujeme předem za jakýkoliv příspěvek.

 

LISTOPAD

1. 11. – Slavnostní svěcení památného DUBU U KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO (směrem na Vysoké Popovice), kde budeme s našimi žáky vystupovat s krátkým kulturním programem

12. 11. – Beseda s paní Kadlecovou o ICHTIÓZE

14. 11. – Třídní schůzky v ZŠ v 16.00

28. 11. – 29. 11. - Tradiční vánoční jarmark (možnost zakoupení adventních věnců, svícnů, perníků a vánočního zboží) (akce pro veřejnost)- čt 14.30-18.00, 16.00-18.00, sál Obce Zakřany

29. 11. – Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu (akce pro veřejnost)- v 17.00 na návsi před Obecním úřadem v Zakřanech

 

PROSINEC

5. 12. – Mikulášská nadílka v ZŠ i MŠ

5. 12. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

– Vánoční besídka MŠ pro rodiče v budově školky v 16.30 hod.

19. 12. – ETIKETA ANEB ZÁKLADY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ (osobnostně sociální výchova) Program je zaměřen na pravidla slušného chování v běžném životě, ale i při méně obvyklých situacích, součástí jsou nácviky a modelové situace.

20. 12. – Školní vánoční besídka ZŠ

 

LEDEN

7. 1. – Divadelní představení Tetiny v kuchyni v tělocvičně ZŠ v 10.00 hod.

 (MŠ + 1. – 3. třída)

10. 1. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

30. 1. - JAK SE ŽIJE NA MORAVĚ (Česká republika) Žáci seznámí žáky s historií Moravy, jejím postavením v historii dávné i blízké, zavede do největších měst, provede nížinami i horami a představí místa, která nám závidí celý svět.

 

ÚNOR

8. 2. - Maškarní karneval (akce pro veřejnost) – sál OÚ Zakřany

14. 2. - Divadelní představení Ferda Mravenec (divadlo Bolka Polívky v Brně v 8.30)

únor – 1. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

 

BŘEZEN

5. 3. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

20. 3. - Vítání jara (akce pro veřejnost) – náves před OÚ Zakřany

Tradiční sběr starého papíru

 

DUBEN

20. 4. – DESATERO DOMÁCÍ EKOLOGIE (ekologie)

Jak spořit energii, jak neplýtvat surovinami, jak používat chemii.

20. 4. – 21. 4. - Zápis do 1. tříd ZŠ

23. 4. - Třídní schůzky v ZŠ v 16.00

30. 4. - Čarodějnický rej v ZŠ

30. 4. - Čarodějnický rej v MŠ

 

KVĚTEN

Zápis do MŠ

14. 5. - Besídka ke Dni matek+pasování předškoláků na školáky+pasování prvňáčků na čtenáře

květen – 10. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

Besídka ke Dni matek v MŠ v budově školky v …… hod.

 

ČERVEN

4. 6. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

14. 6. - Pohádkový les (akce pro veřejnost)

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Ochutnávka mléčných výrobků

Školní výlet MŠ

Malá maturita žáků 5. tříd

Školní výlet ZŠ

Spaní ve škole+závěrečný táborák

25. 6. – 3D kino TAJEMNÉ SVĚTY POD HLADINOU

29. 6. - BRANNÉ DOVEDNOSTI (branná výchova) Program je zaměřen na plnění úkolů s brannou tématikou. Orientace v mapě, první pomoc, práce s buzolou, střelba ze vzduchovky a další stanoviště.)

 

Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017

 

Vyhodnocení dotazníku MŠ Zakřany pro rodiče dětí - červen 2019