Aktuální informace:

Co připravujeme na školní rok 2019/2020

Akce pro veřejnost, Akce ZŠ, Akce ZŠ a MŠ, Akce MŠ

 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Zakřany

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění vyhlašuji na dny

29. 6. a 30. 6. 2020 (2 vyučovací dny) ředitelské volno.

Ředitelské volno bylo projednáno a odsouhlaseno starostou obce.

Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 

ÚKOLY PRO ŽÁKY

 

INFORMACE PRO RODIČE

 

Hodnocení žáků

 

Oznámení o přijetí do ZŠ

 

Oznámení o přijetí do MŠ

 

KVĚTEN

 

25. 5. 2020 - obnoven provoz v ZŠ

aktualizované informace zde

 

25. 5. 2020 –obnoven provoz v MŠ

 podrobnosti zde

 

ČERVEN

 

 

Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017

 

Vyhodnocení dotazníku MŠ Zakřany pro rodiče dětí - červen 2019