Aktuální informace:

Co připravujeme na školní rok 2019/2020

Akce pro veřejnost, Akce ZŠ, Akce ZŠ a MŠ, Akce MŠ

 

V rámci akce MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI DNE 8. 2. 2020 pořádané Základní školou a Mateřskou školou Zakřany, příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Základní škola a Mateřská škola Zakřany, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

ÚNOR

8. 2. - Maškarní karneval (akce pro veřejnost) – ve 14.00 hod. sál OÚ Zakřany

14. 2. - Divadelní představení Ferda Mravenec (divadlo Bolka Polívky v Brně v 8.30)

28. 2. – 1. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

 

BŘEZEN

5. 3. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

6. 3. – 2. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

13. 3. – 3. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

20. 3. – 4. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

23. 3. - Vítání jara (akce pro veřejnost) – náves před OÚ Zakřany

27. 3. – 5. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

 

DUBEN

3. 4. – 6. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

16. 4. - Třídní schůzky v ZŠ v 16.00

17. 4. – 7. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

17. 4. – Úklid okolí školy ke DNI ZEMĚ

20. 4. – DESATERO DOMÁCÍ EKOLOGIE (ekologie)

Jak spořit energii, jak neplýtvat surovinami, jak používat chemii.

20. 4. – 21. 4. - Zápis do 1. tříd ZŠ

24. 4. – 8. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

30. 4. - Čarodějnický rej v ZŠ

30. 4. - Čarodějnický rej v MŠ

 

KVĚTEN

12. 5. - Besídka ke Dni matek v MŠ v budově školky v …… hod.

 13. 5. - Zápis do MŠ

14. 5. - Besídka ke Dni matek+pasování předškoláků na školáky+pasování prvňáčků na čtenáře

15. 5. – 9. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

22. 5. – 10. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

26. 5. – Školní výlet MŠ

26. 5. – Školní výlet ZŠ

 

ČERVEN

4. 6. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

14. 6. - Pohádkový les (akce pro veřejnost)

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Ochutnávka mléčných výrobků

22. 6. – Výukový program ve Středisku ekologické výchovy HLÍDKA v Brně – Tajemství ukryté v trávě

Malá maturita žáků 5. tříd

Spaní ve škole+závěrečný táborák

25. 6. – 3D kino TAJEMNÉ SVĚTY POD HLADINOU v ZŠ Zakřany

29. 6. - BRANNÉ DOVEDNOSTI (branná výchova) Program je zaměřen na plnění úkolů s brannou tématikou. Orientace v mapě, první pomoc, práce s buzolou, střelba ze vzduchovky a další stanoviště

 

Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017

 

Vyhodnocení dotazníku MŠ Zakřany pro rodiče dětí - červen 2019