Aktuální informace:

Co připravujeme na školní rok 2019/2020

Akce pro veřejnost, Akce ZŠ, Akce ZŠ a MŠ, Akce MŠ

 

ÚKOLY PRO ŽÁKY

INFORMACE PRO RODIČE

 

V souvislosti s nařízením vlády ČR, v souladu s prevencí šíření nákazy viru SARS-CoV-2, je od 11. 3. 2020 Základní škola Zakřany uzavřena, a to do odvolání!

Mateřská škola Zakřany od 17.3.2020 plně ukončuje

z důvodu nastalé epidemiologické situace provoz.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

O dalším vývoji Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

 

Zápis do 1. tříd ZŠ

 

DUBEN ?

3. 4. – 6. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

16. 4. - Třídní schůzky v ZŠ v 16.00

17. 4. – 7. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

17. 4. – Úklid okolí školy ke DNI ZEMĚ

20. 4. – DESATERO DOMÁCÍ EKOLOGIE (ekologie)

Jak spořit energii, jak neplýtvat surovinami, jak používat chemii.

20. 4. – 21. 4. - Zápis do 1. tříd ZŠ

24. 4. – 8. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

30. 4. - Čarodějnický rej v ZŠ

30. 4. - Čarodějnický rej v MŠ

 

KVĚTEN ?

12. 5. - Besídka ke Dni matek v MŠ v budově školky v …… hod.

 13. 5. - Zápis do MŠ

14. 5. - Besídka ke Dni matek+pasování předškoláků na školáky+pasování prvňáčků na čtenáře

15. 5. – 9. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

22. 5. – 10. plavecký výcvik 2. a 3. ročníku v Nové Vsi (8.00 – 9.30)

26. 5. – Školní výlet MŠ

26. 5. – Školní výlet ZŠ

 

ČERVEN

4. 6. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

14. 6. - Pohádkový les (akce pro veřejnost)

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Ochutnávka mléčných výrobků

22. 6. – Výukový program ve Středisku ekologické výchovy HLÍDKA v Brně – Tajemství ukryté v trávě

Malá maturita žáků 5. tříd

Spaní ve škole+závěrečný táborák

25. 6. – 3D kino TAJEMNÉ SVĚTY POD HLADINOU v ZŠ Zakřany

29. 6. - BRANNÉ DOVEDNOSTI (branná výchova) Program je zaměřen na plnění úkolů s brannou tématikou. Orientace v mapě, první pomoc, práce s buzolou, střelba ze vzduchovky a další stanoviště

 

Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017

 

Vyhodnocení dotazníku MŠ Zakřany pro rodiče dětí - červen 2019