Aktuální informace:

Zápis do   zde

 

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ DO ZŠ 

 

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ K PLATBĚ STRAVNÉHO

Vážení rodiče,

obědy musí být uhrazeny NEJPOZDĚJI DO 10. DNE V MĚSÍCI.  Pokud tento den nebudou peníze za obědy na účtu školy nebo zaplaceny v hotovosti u vedoucí školní jídelny, následující den Vaše dítě nedostane oběd. Děkujeme za pochopení

 

Do fotogalerie byly přidány fotky ze školního roku 2017/2018

Co připravujeme na školní rok 2018/2019

Akce pro veřejnost, Akce ZŠ, Akce ZŠ a MŠ, Akce MŠ

 

KVĚTEN

10. 5. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 8. Lekce

13. 5. - Zápis do MŠ 14.00 – 16.00

15. 5. - Besídka ke Dni matek v MŠ v budově školky v 16.30

14. 5. - Besídka ke Dni matek+pasování předškoláků na školáky+pasování prvňáčků na čtenáře

16. 5. - Vystoupení pro seniory ke Dni matek v sále OÚ Zakřany (MŠ v 15.00 , ZŠ v 15.15)

17. 5. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 9. Lekce

20. 5. – Výukový program s muzikoterapií „Barevné ostrovy“

24. 5. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 10. lekce

 

 

ČERVEN

5. 6. – Pásmo pohádek v tělocvičně školy s Vojtou Polanským

6. 6. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

9. 6. - Pohádkový les (akce pro veřejnost)

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Ochutnávka mléčných výrobků

17. 6. – 21. 6. - Škola v přírodě v RS Nesměř u Velkého Meziříčí

Školní výlet MŠ

Malá maturita žáků 5. tříd

Spaní ve škole+závěrečný táborák

26. 6. – Sportovní 5-ti boj (sport a pohyb) - V tomto programu si děti porovnávají svoji fyzickou zdatnost. Každý z dětí dostane svoji kartičku, kde budou zaznamenány jeho výkony. Na konci programu každý obdrží diplom a ti nejlepší papírovou medaili.

Pexesiáda, piškvorkiáda

 

 

 

Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017