OZNÁMENÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2019/2020

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zakřany, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm.

e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole  Zakřany

 od školního roku 2019/2020

 

u dětí s těmito evidenčními čísly:

Z02/2019, Z03/2019, Z04/2019, Z05/2019, Z06/2019,

Z07/2019, Z08/2019, Z09/2019, Z10/2019, Z11/2019, Z12/2019, Z13/2019, Z14/2019

 

U žádosti s registračním číslem

Z01/2019 bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky pro školní rok 2019/2020

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 30. 4. 2019

 

Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy