Prohlášení o přístupnosti

Příslušná organizace se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky https://www.zszakrany.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.zszakrany.cz/.

Stav souladu
Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podporované webové prohlížeče
Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:

Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari

Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 4. 2022.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení .

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky neukládají žádné soubory, obecně nazývané cookies.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte email  zszakrany@zszakrany.cz 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz