Mateřská škola Zakřany


Naše mateřská škola má od 1. 9. 2022 dvě oddělení.
1. oddělení se nachází v budově Zakřany 102.
 Mateřská škola je prostorná a obklopená školní zahradou.
2. oddělení se nachází v 1. patře budovy Zakřany 92.
Obě oddělení se nacházejí téměř v samém centru obce.
Provoz MŠ je od 6.45 do 16.15 hodin.
Mateřskou školu navštěvují zpravidla děti 3 – 6 leté převážně ze Zakřan.
Školné činí 300,-Kč za měsíc.    
    Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková
Zástupce ředitele pro MŠ – Mgr. Eva Ptáčková
email: skolka@zszakrany.cz
Účetní – Silvie Baráková

Mateřská škola Zakřany 102 - MOTÝLCI

školka

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ

Zástupce ředitele pro MŠ – Mgr. Eva Ptáčková
email: skolka@zszakrany.cz
Učitelka – Bc. Eliška Černá
email: skolkamotylci@zszakrany.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ

Školnice – Andrea Kolářová
Zaměstnankyně výdejny stravy – Jitka Hudecová
Školní asistent, učitelka MŠ – Daniela Palová

Mateřská škola Zakřany 92 - BROUČCI

škola foto

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ

Učitelka –  Eva Pokorná
email: skolkabroucci@zszakrany.cz
Učitelka – Bc. Lenka Hálová
email: skolkabroucci@zszakrany.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ

 
Školnice + Zaměstnankyně výdejny stravy – Marie Veselá


PLÁN SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

Školní rok 2023-2024


-          Návštěva ZŠ  

-          MŠ Lukovany – aktuální nabídka divadelních společností

-          Zahrádkáři a pěstitelé – výstava se spoluúčastí

-          Divadlo Radost – výběr z programu

-          MKC Zbýšov – aktuální nabídka

-          Divadelní představení v MŠ

-          Výukové programy se SVČ Ivančice

-          Návštěva Čerta a Mikuláše

-          Vánoční jarmark

-          Vystupování dětí pro veřejnost k Vánocům

                      (slavnostní rozsvěcování vánočního stromu)

-          Vánoční besídka v MŠ

-          Koledování po vesnici

-          Maškarní karneval

-          Vítání jara se ZŠ

-          Jarní úklid školní zahrady v MŠ

-          Předplavecký kurz předškoláků

-          Návštěva místní knihovny

-          Udržování velikonočních tradic

-          Focení dětí – dárková sada

-          Čarodějnice

-          Kreslení na chodník

-          Besídka ke Dni matek

-          Pasování předškoláků na školáky

-          Sportovní odpoledne

-          Oslava Dne dětí

-          Návštěva muzea průmyslových železnic + jízda vláčkem

-          Exkurze do Azosu

-          Focení na závěr roku

-          Logopedické vyšetření dětí

-          Edukativně – stimulační skupinky pro předškoláky

-          Mimoškolní akce:Putování s Broučky, Pohádkový les - Pohádková cesta