Mateřská škola Zakřany

Zakřany 102, 664 84 Zastávka

 

Naše mateřská škola se nachází téměř v samém centru obce Zakřany. Provoz MŠ je od 6.45 do 16. 15 hodin.

Je to mateřská škola jednotřídní, která je prostorná a obklopená školní zahradou. Navštěvují ji zpravidla děti 3–6-ti leté.

Mateřskou školu navštěvují převážně děti ze Zakřan.

Školné činí 300,-Kč za měsíc.

 

 

Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková

účetní – Silvie Baráková

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ

 

Vedoucí učitelka – Mgr. Eva Ptáčková

Učitelka – Bc. Eliška Mecerodová

Asistentka pedagoga – Eva Stará

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ

 

Školní asistentka – Eva Stará

Školnice – Andrea Kolářová

Zaměstnankyně výdejny stravy – Jitka Hudecová

 

Školní rok 2021/2022

 

Počet tříd

Počet dětí

1třída

27

 

 

PLÁN SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

Školní rok 2021-2022

(je možné, že některé plánované akce nebudou být moci naplněny

z důvodu zvýšených hygienických opatření)

 

-          Návštěva ZŠ

-          Návštěva školní kuchyně a společenského sálu

-          ZŠ Zakřany – aktuální nabídka div. společností, vých. koncerty, kouzelník

-          MŠ Babice – aktuální nabídka divadelních společností

-          MŠ Lukovany – aktuální nabídka divadelních společností

-          ZUŠ Zbýšov – tématické koncerty, tanec, výtvarná výchova

-          Zahrádkáři a pěstitelé – výstava se spoluúčastí

-          Divadlo Radost – výběr z programu

-          Divadlo Boleslava Polívky – výběr z programu

-          Kulturní středisko Zbýšov – aktuální nabídka

-          Návštěva Mikuláše a Čerta

-          Vánoční výstava

-          Vystupování dětí pro seniory a veřejnost k Vánocům

-          Vánoční besídka v MŠ

-          Koledování po vesnici

-          Maškarní karneval

-          Vítání jara se ZŠ

-          Předplavecký kurz předškoláků

-          Návštěva místní knihovny

-          Velikonoční výstava

-          Udržování Velikonočních tradic

-          Focení dětí – dárková sada

-          Čarodějnice

-          Soukromí chovatelé - chovy domácích a exotických zvířat

-          Kreslení na chodník

-          Vystupování dětí pro seniory a veřejnost ke Dni matek

-          Besídka ke Dni matek se ZŠ v tělocvičně školy

-          Sportovní dopoledne

-          Netradiční výtvarné techniky

-          Oslava MDD

-          Výlet s MŠ Babice

-          Exkurze do Azosu a jiných podnik. subjektů v obci

-          Focení na závěr roku