ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Stravování žáků ZŠ a MŠ Zakřany zajišťuje školní jídelna-vývařovna, která se nachází v budově Obecního úřadu, Zakřany č.p. 7.

 

          Ve školní jídelně- výdejně, která je umístěna v budově Základní školy Zakřany 134, se stravují žáci a učitelé. Jídlo se vydává ve výdejně stravy od 11.45 hod.

 

Ve školní jídelně-výdejně, která je umístěna v budově Mateřské školy Zakřany 102 se stravují děti a pracovníci školy. Přesnídávky, obědy a svačinky vozí do MŠ paní Jitka Hudecová, která je dětem vydává.

           Během vydávání obědů, je měřena teplota pokrmu v rámci sledování kritických bodů.

 

         Ve Školní jídelně-vývařovně pracuje paní Pavla Havlíková jako kuchařka a paní Iva Matějová jako vedoucí školní jídelny.

 

Peníze za obědy se vybírají vždy do 10. dne v měsíci!!!

Prosíme rodiče a žáky o důsledné dodržování termínu placení obědů.

 Preferujeme placení stravného bezhotovostním jednorázovým příkazem

Stravné je třeba hradit řádně a včas.

Číslo účtu Základní škola a Mateřská škola Zakřany:

115 - 53 700  002 97 / 0100

Do poznámky uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte.

 Výjimečně lze platit stravné v hotovosti u vedoucí školní jídelny

 v době od pondělí do pátku od 7.00 – do 12.00 hod.

 

Jídlo lze odhlásit nejpozději do 8.00 hod. na telefonním čísle 546 431 335

nebo na e-mail: jidelna@zszakrany.cz (pouze den předem do 13.00 hod.).

 

Rodič si může oběd vyzvednout po domluvě v budově ZŠ nebo MŠ do vlastního jídlonosiče. Pouze však 1x.

Ceny stravného od 1. 1. 2018:

Strávníci do 6 let přesnídávka                   9,- Kč

                             oběd                           22,- Kč

                            svačinka                         8,- Kč

                            celkem                         39,- Kč

 

Strávníci 7 let      přesnídávka          9,- Kč

                            oběd                             25,- Kč

                            svačinka                        8,- Kč

                            celkem                          42,- Kč

Žáci ZŠ 7 – 10 let:oběd 25,- Kč

Žáci 11 – 14 let:oběd 27,- Kč

 

 

 

Naše kuchařky Vám přejí DOBROU CHUŤ!

 

2017-2018 Svačinky pro MŠ - foto