ŠKOLNÍ JÍDELNA

Stravování žáků ZŠ a MŠ Zakřany zajišťuje školní jídelna-vývařovna, která se nachází v budově Obecního úřadu, Zakřany č.p. 7.

 

Školní jídelna-vývařovna, připravuje obědy pro

Základní školu Zakřany 134

dále přesnídávky, obědy a svačinky

 pro Mateřskou školu Zakřany 102 a Mateřskou školu Zakřany 92.

 

Ve školní jídelně - výdejně, která je umístěna v budově

 Základní školy Zakřany 134,

 se stravují žáci, učitelé a nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ.

 Jídlo se zde vydává od 11.30 hod.

 

Ve dvou školních jídelnách - výdejnách, které jsou umístěny

 v budovách Mateřské školy Zakřany 102 a Mateřské školy Zakřany 92,

se také stravují děti a pracovníci školy.

Přesnídávky, obědy a svačinky vozí do MŠ Zakřany 102

paní Jitka Hudecová a do MŠ Zakřany 92 paní Marie Veselá,

které je dětem vydávají.

 

Během vydávání obědů v ZŠ i MŠ, je měřena teplota pokrmů

 v rámci sledování kritických bodů.

 

Ve Školní jídelně - vývařovně pracuje paní Pavla Havlíková jako kuchařka

 a paní Iva Matějová jako vedoucí školní jídelny.

 

Záloha na stravné na školní rok 2023/2024 činí:

MŠ 3-6 let: 1.166,- Kč

MŠ 7 let : 1.232,- Kč

ZŠ 7-10 let: 770,- Kč

ZŠ 11-14 let: 814,- Kč

Výše zálohy pro jednotlivé skupiny je vypočítána:

cena oběda x počet pracovních dní(22).

 

Placení stravného probíhá do 10. dne v měsíci.

Platí se za skutečně odebranou stravu za předcházející měsíc.

Prosíme rodiče o důsledné dodržování termínu placení obědů.

Pokud do 10. dne v měsíci nebudou peníze za obědy na účtu ŠJ nebo zaplaceny v hotovosti u vedoucí ŠJ, následující den dítě nedostane oběd.

Obědy se platí převodem na účet ŠJ

nebo po domluvě s vedoucí stravování hotově.

 

Číslo účtu ŠJ: 115 - 53 700 002 97/0100

 

Do poznámky uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte

 

Cena obědů od 1. září 2023 činí:

Děti 3 let:  přesnídávka  13,- Kč        Děti 7 let: přesnídávka 13,- Kč

                   oběd              30,- Kč                                      oběd 33,- Kč

                   svačinka       10,- Kč                               svačinka 10,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------

                  celkem           53,- Kč                                 celkem 56,- Kč

 

Strávníci 7-10 let:            35,- Kč             Strávníci 11-14 let:  37,- Kč

 

Cena oběda je stanovena podle věku dítěte,

 kterého dosáhne v daném školním roce.

 

Platba za měsíc červen 2024 Vám bude uhrazena ze zálohy,

 kterou zaplatíte v srpnu tohoto roku.

Případné přeplatky budou vráceny na Váš účet.

 

Odhlašování obědů je ve školním roce 2023/2024 možné pouze den předem

do 12.00 hod., pokud je nepřítomnost plánována (výlet, lékař, rodinné důvody apod.). V případě nemoci lze stravu odhlásit i ráno do 7.00 hod. osobně nebo telefonicky na čísle 546 431 335.

Na e-mail:jidelna@zszakrany.cz pouze den předem do 12.00 hod.

 

Odpolední svačinky v MŠ se odhlašují od 8.00 do 10.00 den předem

nebo e-mailem do 11.00 hod. ve školní jídelně.

 

V případě nepřítomnosti dítěte či žáka z důvodu nemoci, je možno odebrat oběd

 pouze první den a to pouze po telefonické domluvě

na telefonním čísle 546 431 335.

 

 Naše kuchařky Vám přejí DOBROU CHUŤ!

 

2017-2018 Svačinky pro MŠ - foto

 

2020 03 06 Školní obědy - foto