ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Stravování žáků ZŠ a MŠ Zakřany zajišťuje školní jídelna-vývařovna, která se nachází v budově Obecního úřadu,Zakřany č.p. 7.

 

Školní jídelna-vývařovna, kromě přípravy jídel pro naši školu, připravuje přesnídávky, obědy a svačinky pro Mateřskou školu Zakřany.

 

Ve školní jídelně- výdejně, která je umístěna v budově Základní školy Zakřany 134, se stravují žáci a učitelé.Jídlo se vydává ve výdejně stravy od 11.45 hod.

 

Ve školní jídelně-výdejně, která je umístěna v budově Mateřské školy Zakřany 102 se stravují děti a pracovníciškoly. Přesnídávky, obědy a svačinky vozí do MŠ paní Jitka Hudecová, která je dětem vydává.

 

Během vydávání obědů v ZŠ i MŠ, je měřena teplota pokrmů v rámci sledování kritických bodů.

 

Ve Školní jídelně-vývařovně pracuje paní Pavla Havlíková jako kuchařka, paní Jitka Hudecová jako pomocná kuchařka a paní Iva Matějová jako vedoucí školní jídelny.

 

Záloha na stravné na školní rok 2021/2022 činí:

MŠ 3-6 let: 946,- Kč

MŠ 7 let : 1.012,- Kč

ZŠ 7-10 let: 616,- Kč

ZŠ 11-14 let: 660,- Kč

Výše zálohy pro jednotlivé skupiny je vypočítána:

cena oběda x počet pracovních dní(22).

 

Placení stravného probíhá do 10. dne v měsíci.

Platí se za skutečně odebranou stravu za předcházející měsíc.

Prosíme rodiče o důsledné dodržování termínu placení obědů.

Pokud do 10. dne v měsíci nebudou peníze za obědy na účtu ŠJ nebo zaplaceny v hotovosti u vedoucí ŠJ, následující den dítě nedostaneoběd.

 

Číslo účtu ŠJ: 115 - 53 700 002 97/0100

 

Do poznámky uveďte, prosím, jméno a příjmení dítětě

 

Cena obědů od 1. září 2021 činí:

Děti 3- let: přesnídávka 10,- Kč        Děti 7 let: přesnídávka 10,- Kč

                                 oběd 25,- Kč                                       oběd 28,- Kč

                           svačinka  8,- Kč                                 svačinka   8,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------

                            celkem 43,- Kč                                         celkem 46,- Kč

 

               Strávníci 7-10 let:  28,- Kč             Strávníci 11-14 let:  30,- Kč

 

Cena oběda je stanovena podle věku dítěte, kterého dosáhne v daném školním roce. Ten se počítá od 1. září 2021 do 31. srpna 2022.

 

Platba za měsíc červen 2022 Vám bude uhrazena ze zálohy, kterou zaplatíte v srpnu tohoto roku. Případné přeplatky budou vráceny na Váš účet. Jestliže strávník nebude v měsíci červnu 2022 přítomen, bude mu v červenci vrácena záloha v plné výši.

 

Odhlašování obědů je ve školním roce 2021/2022 možné pouze den předem

do 12.00 hod., pokud je nepřítomnost plánována (výlet, lékař, rodinné důvody apod.). V případě nemoci lze stravuodhlásit i ráno do 7.00 hod. osobně nebo telefonicky na čísle 546 431 335.

Na e-mail:jidelna@zszakrany.cz pouze den předem do 12.00 hod.

 

V případě nepřítomnosti žáka je možno odebrat oběd

 pouze první den do vlastního čistého jídlonosiče.

 

 

Naše kuchařky Vám přejí DOBROU CHUŤ!

 

2017-2018 Svačinky pro MŠ - foto

 

2020 03 06 Školní obědy - foto