ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Stravování žáků ZŠ a MŠ Zakřany zajišťuje školní jídelna-vývařovna, která se nachází v budově Obecního úřadu, Zakřany č.p. 7.

 

Školní jídelna-vývařovna, kromě přípravy jídel pro naši školu, připravuje přesnídávky, obědy a svačinky pro Mateřskou školu Zakřany.

 

Ve školní jídelně- výdejně, která je umístěna v budově Základní školy Zakřany 134, se stravují žáci a učitelé. Jídlo se vydává ve výdejně stravy od 11.45 hod.

 

Ve školní jídelně-výdejně, která je umístěna v budově Mateřské školy Zakřany 102 se stravují děti a pracovníci školy.

Přesnídávky, obědy a svačinky vozí do MŠ paní Jitka Hudecová,

která je dětem vydává.

 

Během vydávání obědů v ZŠ i MŠ, je měřena teplota pokrmů

 v rámci sledování kritických bodů.

 

Ve Školní jídelně-vývařovně pracuje paní Pavla Havlíková jako kuchařka

 a paní Iva Matějová jako vedoucí školní jídelny.

 

Peníze za obědy se vybírají vždy do 10. dne v měsíci!!!

Platí se za skutečně odebranou stravu za předcházející měsíc.

Prosíme rodiče o důsledné dodržování termínu placení obědů.

 

Preferujeme placení stravného bezhotovostním jednorázovým příkazem.

Prosíme rodiče, aby stravné platili tak, jak se v srpnu domluví s vedoucí školní jídelny.

Stravné je třeba hradit řádně a včas.

Číslo účtu Základní škola a Mateřská škola Zakřany:

115 - 53 700  002 97 / 0100

Do poznámky uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte.

 

Výjimečně (po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny)

 lze platit stravné v hotovosti také u vedoucí školní jídelny

 v době od pondělí do pátku od 7.00 – do 12.00 hod.

 

Pokud do 10. dne v měsíci nebudou peníze za obědy na účtu školy nebo zaplaceny v  hotovosti u vedoucí školní jídelny,

následující den Vaše dítě nedostane oběd.

 

Jídlo lze odhlásit nejpozději den předem do 12.00 hod. pokud je nepřítomnost plánovaná (výlet, lékař, rodinné důvody apod.)

V případě nemoci i ráno do 7.00 hod. osobně nebo telefonicky

na telefonním čísle 546 431 335

Na e-mail: jidelna@zszakrany.cz pouze den předem do 12.00

 

V případě nepřítomnosti žáka je možno odebrat oběd do vlastního čistého jídlonosiče a to pouze první den nepřítomnosti.

 

Ceny stravného od 1. 1. 2018:

Strávníci do 6 let přesnídávka                   9,- Kč

                             oběd                           22,- Kč

                            svačinka                         8,- Kč

                            celkem                         39,- Kč

 

Strávníci 7 let      přesnídávka          9,- Kč

                            oběd                             25,- Kč

                            svačinka                        8,- Kč

                            celkem                          42,- Kč

Žáci ZŠ 7 – 10 let:oběd 25,- Kč

Žáci 11 – 14 let:oběd 27,- Kč

 

 

Naše kuchařky Vám přejí DOBROU CHUŤ!

 

2017-2018 Svačinky pro MŠ - foto

 

2020 03 06 Školní obědy - foto