ŠKOLNÍ JÍDELNA

Stravování žáků ZŠ a MŠ Zakřany zajišťuje školní jídelna-vývařovna, která se nachází v budově Obecního úřadu, Zakřany č.p. 7.

 

Školní jídelna-vývařovna, připravuje obědy pro

Základní školu Zakřany 134

dále přesnídávky, obědy a svačinky

 pro Mateřskou školu Zakřany 102 a Mateřskou školu Zakřany 92.

 

Ve školní jídelně - výdejně, která je umístěna v budově

 Základní školy Zakřany 134,

 se stravují žáci, učitelé a nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ.

 Jídlo se zde vydává od 11.30 hod.

 

Ve dvou školních jídelnách - výdejnách, které jsou umístěny

 v budovách Mateřské školy Zakřany 102 a Mateřské školy Zakřany 92,

se také stravují děti a pracovníci školy.

Přesnídávky, obědy a svačinky vozí do MŠ Zakřany 102

paní Jitka Hudecová a do MŠ Zakřany 92 paní Marie Veselá,

které je dětem vydávají.

 

Během vydávání obědů v ZŠ i MŠ, je měřena teplota pokrmů

 v rámci sledování kritických bodů.

 

Ve Školní jídelně - vývařovně pracuje paní Pavla Havlíková jako kuchařka

 a paní Věra Večeřová jako vedoucí školní jídelny.

 

 Placení stravného probíhá do 10. dne v měsíci.

Prosíme rodiče o důsledné dodržování termínu placení obědů.

Pokud do 10. dne v měsíci nebudou peníze za obědy na účtu ŠJ nebo zaplaceny v hotovosti u vedoucí ŠJ, následující den dítě nedostane oběd.

Obědy se platí převodem na účet ŠJ, kde je nutné uvést variabilní symbol ( VS )

nebo po domluvě s vedoucí stravování hotově.

 

Číslo účtu ŠJ: 115 - 53 700 002 97/0100

 

 Strávníci od 1. ledna 2024 činí:

MŠ: Strávníci do 6 let:  přesnídávka  15,- Kč       MŠ: Strávníci 7 let: přesnídávka 15,- Kč

                                         oběd              26,- Kč                                                      oběd 30,- Kč

                                         svačinka       12- Kč                                                 svačinka 12,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         celkem           53,- Kč                                                  celkem 57,- Kč

 

ZŠ: Strávníci 7-10 let:                          35,- Kč                              Strávníci 11-14 let:  38,- Kč


                                        Dospělí :                          42,- Kč                             


Cena oběda je stanovena podle věku dítěte,

 kterého dosáhne v daném školním roce.

 

 Odhlašování obědů je ve školním roce 2023/2024 možné pouze den předem

do 13.00 hod., pokud je nepřítomnost plánována (výlet, lékař, rodinné důvody apod.). V případě nemoci lze stravu odhlásit i ráno do 7.30 hod. osobně nebo telefonicky na čísle 546 431 335.

Na e-mail:jidelna@zszakrany.cz pouze den předem do 13.00 hod.

 

Odpolední svačinky v MŠ se odhlašují od 8.00 do 10.00 den předem

nebo e-mailem do 11.00 hod. ve školní jídelně.

 

V případě nepřítomnosti dítěte či žáka z důvodu nemoci, je možno odebrat oběd

 pouze první den a to po telefonické domluvě

na telefonním čísle 546 431 335 do jednorázových boxů.

 

Pro oběd si lze přijít pouze do školní jídelny - vývařovny, Zakřany 7 v době od 10:45 do 11:00 hod.


Strava vydaná ve školní jídelně je určena k přímé spotřebě,

personál ŠJ nezodpovídá za další manipulaci s pokrmem.


 Naše kuchařky Vám přejí DOBROU CHUŤ!

 

2017-2018 Svačinky pro MŠ - foto

 

2020 03 06 Školní obědy - foto