Základní škola a Mateřská škola Zakřany,

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

 

oznamuje podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb.:

 

ZÁPIS 

 

dětí do Mateřské školy Zakřany pro školní rok 2019/2020

 

se koná v pondělí 13. května 2019

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

v budově Mateřské školy Zakřany

 

 Rodiče s sebou k zápisu přinesou občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou a dětským lékařem potvrzenou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete vyzvednout v MŠ v pracovní dny od 7.00-16.00 nebo stáhnout na webových stránkách školy www.zszakrany.cz

v sekci žádosti ke stažení.

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání dle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020“ uvedených na webových stránkách školy a na nástěnce v Mateřské škole.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem (přiděleným v době zápisu) na veřejně přístupném místě,

tj. na nástěnce MŠ a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ si zákonný zástupce vyzvedne v ředitelně školy, Zakřany 134 v úterý 4. června 2019 v době od 9.30 – 14.45

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Renata Procházková

                                                                     ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zakřany