OZNÁMENÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

od školního roku 2020/2021

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zakřany, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm.

e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole  Zakřany

 od školního roku 2020/2021

 

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

ZS01/2020, ZS02/2020, ZS03/2020, ZS04/2020, ZS05/2020, ZS06/2020, ZS08/2020, ZS10/2020, ZS11/2020, ZS12/2020, ZS13/2020, ZS14/2020, ZS15/2020,     ZS16/2020,     ZS17/2020,    ZS18/2020

 

 

U žádostí s registračními čísly:

 

ZS07/2020, ZS09/2020 bylo přerušeno správní řízení

o odkladu na dobu nezbytně nutnou

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 5. 5. 2020

 

Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy