Informace k distanční výuce:

Postup výuky žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020

 

 

ÚKOLY PRO ŽÁKY

 

INFORMACE PRO RODIČE

 

Hodnocení žáků