Základní škola a Mateřská škola Zakřany
Zakřany 134, 664 84 Zastávka  IČO: 71 00 55 87 č. účtu:27-7080660237/0100

e-mail ZŠ: zszakrany@zszakrany.cz   tel. ZŠ: 546 431 468 tel.MŠ 102: 546 431 561 mobil MŠ 102: 605 211 943 mobil MŠ 92: 739 913 548
 e-mail MŠ: skolka@zszakrany.cz  tel.ŠJ: 546 431 335 e-mail ŠJ: jidelna@zszakrany.cz  mobil ŠD: 739 033 361 e-mail ŠD: druzina@zszakrany.cz

Obnovení

 

ochrana osobních údajů


Fotky


skolni video


Školka

 

button_skolni-rad-ms.gif


Jídelna


jidelnilistek

 

Řád zš


Rozvrh hodin


Organizace roku


Kroužky

 

poradenské pracovičtě


Historie školy


Družina


Výroční zpráva


stazeni žádosti

 

stazeni


button_publicita-dotace-eu.gif


button_skolska-rada.gif


button_ekonomicke-udaje-skoly.gif

distanční výuka


Prohlášení o přístupnosti

admin@zszakrany.cz

Webové stránky nepoužívají soubory cokies.
© 2024 - Zš a Mš Zakřany

Základní škola Zakřany

Naše škola se nachází na okraji malebné obce Zakřany.
Její součástí je školní družina, která je v provozu od 11.30 do 16.30 hod. a školní jídelna.

škola foto

 Na naší škole probíhá výuka pouze 1. stupně (od 1. do 5. ročníku). Jsme škola tzv. malotřídní, kde jsou sloučeny některé ročníky a vyučování v nich probíhá souběžně. Což ale není na závadu. Naopak. Výuka probíhá za přítomnosti aprobovaných pedagogů. Děti se zde více učí samostatnosti, která je v současné době velmi potřebná.  V současné době je naše škola trojtřídní s pěti ročníky a dvěma odděleními školní družiny.

Výuka probíhá ve zrekonstruované budově, kde se nachází všechny třídy, školní družina i jídelna s výdejnou stravy.
K dispozici je velká tělocvična, kterou mohou žáci využívat i o přestávce.
Žáci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku jsou vyučováni podle ŠVP Základní školy, který je k nahlédnutí na chodbě nebo v ředitelně školy.
Třídy jsou vybaveny desíti žákovskými počítači a dvěma interaktivními tabulemi
Žáci se učí samostatnosti, práci na internetu a využívají i výukové programy, které je velmi baví.
V letošním školním roce je naše škola zapojena do těchto projektů:

 OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
MLÉKO DO ŠKOL

 Školní rok 2023/2024

Počet tříd Počet dětí
1. třída 16
2. třída 16
3. třída 12
4. třída 15
5. třída 12
celkem 71

Pedagogičtí zaměstnanci školy

Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková
email: zszakrany@zszakrany.cz
Třídní učitelka 1. ročníku – Mgr. Helena Kopáčková
email: kopackova@zszakrany.cz
Třídní učitelka 2. a 3. ročníku -  Mgr. Kateřina Malinková
email: malinkova@zszakrany.cz
Třídní učitelka 4. a 5. ročníku – Bc. Anna Mecerodová
email: mecerodova@zszakrany.cz
Učitelky ZŠ  – Mgr. Edita Nábilková
– Mgr. Helena Oswaldová
Vychovatelky ŠD – Mgr. Edita Nábilková
                                  – Mgr. Helena Oswaldová
email: druzina@zszakrany.cz
           oswaldova@zszakrany.cz

 Nepedagogičtí zaměstnanci školy

Školnice – Veronika Friedlová
Vedoucí školní jídelny – Věra Večeřová
Kuchařka – Pavla Havlíková
Účetní – Silvie Baráková

Co nabízí naše škola v rámci školního roku

·        Individuální přístup

·        Kroužky- volnočasové aktivity pro děti (pod DDM Zastávka)

·        Plavecký výcvik (povinně pro žáky 2. a 3. ročníku)

·        Řadu exkurzí, výletů

·        Divadelní, hudební představení pro děti

·        Práci s žáky se SPU a chování i žáky nadanými

·        Řadu projektů v rámci výuky

·        Vítání jara

·        Čarodějnický rej

·        Besídka školy (ke Dni matek)

·        Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

·        Pasování prvňáčků na čtenáře

·        Školní soutěže

·        Mimoškolní akce pro veřejnost, pořádané školou:

Putování s Broučky, Vánoční jarmark, Pohádkový les (cesta)

·        Výukové programy

·        Práci na počítačích a interaktivních tabulích

·        Procvičování a osvojování učiva na robotických „hračkách“

·        Elektronickou žákovskou knížku od 3. ročníku

+ Informační systém pro rodiče v programu EDOOKIT

·        Domácí a bezpečné prostředí pro děti

·        Ochotné, příjemné a aprobované učitele

·        Žáky vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti, sebepoznání

Třídní schůzky, hovorové hodiny

Třídní schůzky: 3x  v září, listopadu a dubnu
Konzultační hodiny: Každý 1. čtvrtek v těchto měsících: říjen, prosinec, leden, březen, červen v době od 15.00 do17.00 hod.

Při neúčasti rodičů na třídních schůzkách zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek nebo notýsků.


Mateřská škola Zakřany

Naše mateřská škola má od 1. 9. 2022 dvě oddělení.
1. oddělení se nachází v budově Zakřany 102.
 Mateřská škola je prostorná a obklopená školní zahradou.
2. oddělení se nachází v 1. patře budovy Zakřany 92.
Obě oddělení se nacházejí téměř v samém centru obce.
Provoz MŠ je od 6.45 do 16.15 hodin.
Mateřskou školu navštěvují zpravidla děti 3 – 6 leté převážně ze Zakřan.
Školné činí 300,-Kč za měsíc.
   
    Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková
     email: zszakrany@zszakrany.cz
Zástupce ředitele pro MŠ – Mgr. Eva Ptáčková
email: skolka@zszakrany.cz
Účetní – Silvie Baráková
email: ucetni@zszakrany.cz

Mateřská škola Zakřany 102 - MOTÝLCI

škola foto

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ

Zástupce ředitele pro MŠ – Mgr. Eva Ptáčková
email: skolka@zszakrany.cz
Učitelka – Bc. Eliška Černá
email: skolkamotylci@zszakrany.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ

Školnice – Andrea Kolářová
Zaměstnankyně výdejny stravy – Jitka Hudecová
Školní asistent, učitelka MŠ – Daniela Palová

Mateřská škola Zakřany 92 - BROUČCI

škola foto

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ

Učitelka –  Eva Pokorná
email: skolkabroucci@zszakrany.cz
Učitelka – Bc. Lenka Hálová
email: skolkabroucci@zszakrany.cz

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ

 Školnice + Zaměstnankyně výdejny stravy – Marie Veselá

 REŽIM DNE V MŠ

Organizační podmínky:

Uspořádání dne respektuje spontánní aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností z třídního kurikula a podporuje provádění činnosti venku.

6.45 – 8.15
scházení dětí, volné hry dětí zaměřené na zájmovou činnost 
8.15 – 9.00
skupinové a individuální činnosti, didakticky zacílené činnosti,
pohybové aktivity a cvičení, komunitní kruh, zpěv
9.00 – 9.20
hygiena, svačina
9.20 – 9.45
činnosti a aktivity dětí zaměřené na výchovu a vzdělávání, na
jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj
9.45 – 11.45
hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, aktivity na školní
zahradě, vycházky do okolí
11.45 – 12.00
hygiena, příprava na oběd
12.00 – 12.30
oběd, hygiena, odvádění dětí po obědě
12.30 – 14.30
příprava na odpočinek, poslech pohádek, četba z knih, odpočinek
dětí (nespící děti vstávají podle individuální potřeby a mají
klidnější zájmové aktivity, při kterých neruší spící děti)
14.30 – 16.15
hygiena, odpolední svačina, individuální práce s dětmi, volná hra,
činnosti dle výběru dětí, rozcházení dětí domů
16.15
ukončení provozu

 Harmonogram vydávání stravy:

 9.00 hod. dopolední svačina
12.00 hod oběd
14.30 hod odpolední svačina

Děti mají po celý den k dispozici várnici s nápojem. Nabízíme ovocný sirup, čaj nebo vodu.

Aktuální informace:

Rok 2023/2024


MŠ: Zveřejněno 22.06.2024

MŠ: Zveřejněno 22.06.2024

MŠ: Zveřejněno 17.06.2024
MŠ: Zveřejněno 13.06.2024

MŠ: Zveřejněno 09.06.2024

MŠ: Zveřejněno 09.06.2024

ZŠ: Zveřejněno 04.06.2024
MŠ: Zveřejněno 04.06.2024

ZŠ: Zveřejněno 14.05.2024
Oznámení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2024-2025

MŠ: Zveřejněno 15.04.2024

MŠ: Zveřejněno 23.04.2024

MŠ: Zveřejněno 11.04.2024

MŠ: Zveřejněno 11.04.2024
ZŠ: Zveřejněno 27.03.2024
Zápis do 1. ročníku
2024-2025

MŠ: Zveřejněno 21.03.2024
Zrušení Sluníčka

MŠ: Zveřejněno 12.03.2024
Jarní focení

ZŠ: Zveřejněno 12.03.2024
MŠ: Zveřejněno 12.03.2024
Vítaní jara

ZŠ: Zveřejněno 22.01.2024
MŠ: Zveřejněno 22.01.2024
Maškarní karneval
pro děti

MŠ: Zveřejněno 15.01.2024
Náhradní termín plavání

ZŠ: Zveřejněno 05.01.2024
Sluníčko pro předškoláky

ŠJ: Zveřejněno 05.01.2024
Informace ze školní jídelny

ŠJ: Zveřejněno 13.12.2023
ŠKOLNÍ JÍDELNA-DŮLEŽITÉ

MŠ: Zveřejněno 13.12.2023

MŠ: Zveřejněno 09.12.2023

ZŠ: Zveřejněno 29.11.2023
ZŠ: Zveřejněno 29.11.2023
MŠ: Zveřejněno 29.11.2023

MŠ: Zveřejněno 28.11.2023

MŠ: Zveřejněno 23.11.2023
ZŠ: Zveřejněno 22.11.2023
MŠ: Zveřejněno 22.11.2023

ZŠ: Zveřejněno 15.11.2023
SLUNÍČKO informativní schůzka

MŠ: Zveřejněno 08.11.2023
Třídní schůzky v MŠ

MŠ: Zveřejněno 08.11.2023
1. lekce ESS v MŠ

MŠ: Zveřejněno 03.11.2023

ZŠ: Zveřejněno 31.10.2023
MŠ: Zveřejněno 31.10.2023
Putování s broučky


ZŠ: Zveřejněno 17.10.2023

Nabídka pracovního místa


MŠ: Zveřejněno 12.10.2023

Divadlo Zbýšov


ZŠ: Zveřejněno 29.08.2023

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ

ŠJ: Zveřejněno 24.08.2023

Informace ze ŠJ


MŠ: Zveřejněno 24.08.2023

Informativní schůzka MŠ


ŠD: Zveřejněno 24.08.2023

Zápis do ŠD

MŠ: Zveřejněno 31.07.2023


Rok 2022/2023


MŠ: Zveřejněno 07.06.2023
Oznámení o přijetí do MŠ

MŠ: Zveřejněno 03.06.2023
ZŠ: Zveřejněno 03.06.2023
Pohádková cesta

MŠ: Zveřejněno 26.05.2023
Informace z MŠ + Bubny

MŠ: Zveřejněno 10.05.2023
Květnové akce v MŠ

ZŠ: Zveřejněno 08.05.2023
Oznámení o přijetí žáků
k základnímu vzdělávání od školního roku
2023/2024

MŠ: Zveřejněno 16.04.2023

MŠ: Zveřejněno 14.04.2023

ZŠ: Zveřejněno 24.03.2023
Zápis do 1. tříd

MŠ: Zveřejněno 23.03.2023

MŠ: Zveřejněno 11.03.2023
ZŠ: Zveřejněno 11.03.2023
Vítání jara

MŠ:
Zveřejněno 17.02.2023
Divadelní představení
v

MŠ: Zveřejněno 12.02.2023
Zkrácení provozu MŠ

MŠ:
Zveřejněno 08.02.2023
ZŠ: Zveřejněno 08.02.2023
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

MŠ: Zveřejněno 01.02.2023
Plavání v MŠ

ŠJ: Zveřejněno 01.02.2023
Nové ceny stravného
od 1. 2. 2023

MŠ: Zveřejněno 05.01.2023
Maňáskové divadlo

Zveřejněno 31.12.2022
Fotogalerie

Zveřejněno 31.12.2022
PF 2023

MŠ: Zveřejněno 13.12.2022
BESÍDKA MŠ

MŠ:
Zveřejněno 18.11.2022
ZŠ: Zveřejněno 18.11.2022
Vánoční jarmark
Rozsvěcování stromu

MŠ:
Zveřejněno 02.11.2022
Vánoční focení

MŠ: Zveřejněno 02.11.2022
Divadlo Zbýšov

MŠ: Zveřejněno 25.10.2022
ZŠ: Zveřejněno 25.10.2022
Putování s broučky

MŠ:
Zveřejněno 25.10.2022
Logopedické vyšetření

MŠ: Zveřejněno 25.10.2022
Zahájení ESS

ZŠ: Zveřejněno 05.10.2022
MŠ: Zveřejněno 05.10.2022

MŠ:
Zveřejněno 05.10.2022
Schůzka
předškoláci -ESS


ZŠ: Zveřejněno 04.09.2022
Prosba o zapůjčení
fotografií

ZŠ: Zveřejněno 29.08.2022
Slavnostní zahájení
nového školního roku

ZŠ: Zveřejněno 29.08.2022
Obědy v ZŠ

ŠJ: Zveřejněno 26.08.2022
Informace pro rodiče
ze školní jídelny

MŠ: Zveřejněno 25.08.2022
Slavnostní otevření nového oddělení MŠ

ŠD: Zveřejněno 23.08.2022
Zápis do ŠD

MŠ: Zveřejněno 22.08.2022
Schůzka MŠ
26.8.2022Rok 2021/2022


Zveřejněno 20.06.2022

Zápis do ZŠ
Ukrajina


Zveřejněno 03.06.2022

Pohádková cesta


Zveřejněno 02.06.2022

Oznámení o přijetí
do MŠ


Zveřejněno 20.05.2022

Zápis do MŠ
Ukrajina


Zveřejněno 10.05.2022

Vystoupení ke Dni matek a pasování


Zveřejněno 10.05.2022

Oznámení o přijetí
do ZŠ


Zveřejněno 12.04.2022

Zápis do MŠ


Zveřejněno 25.03.2022

Zápis do 1. ročníku